Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek

 dospělí - 50 Kč/rok

 děti, studenti, důchodci - 30 Kč/rok

 

Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka  20,-Kč
2. upomínka  30,-Kč
3. upomínka  40,-Kč
Upomínací dopis  50,-Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.